Verlof aanvragen

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag nooit verlof worden gegeven. 

Criteria voor verlof buiten de schoolvakanties volgens de leerplichtwet

Ziekmelden is voldoende.

Blijft uw kind langer ziek, vraag dan, indien mogelijk om schoolwerk zodat uw kind straks niet achter loopt. De schooldirecteur kan bij langdurige ziekte vragen naar een doktersverklaring of u verwijzen naar de schoolarts. Als de directeur vermoedt dat de ziekmelding niet klopt, kan er melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

 

Wat is op uw situatie van toepassing?

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten schooltijden plaats kan vinden.
 • Verhuizing: hiervoor krijgt u 1 dag vrij.
 • Huwelijk van familieleden: 1 dag als niet elders overnacht moet worden.
 • Jubileum, 12,5, 25 enz. 1 dag.
 • Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag.
 • Overlijden van: één van de ouders van het kind, broer of zus, (over)grootouders, oom of tante of neef of nicht.
 
Als uw verlofaanvraag aan 1 van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u bij het formulier “vrijstelling in verband met gewichtige omstandigheden aanvragen” downloaden en inleveren bij de directeur.   
 

Wat is op uw situatie van toepassing:

 • Joods nieuwjaar
 • Grote verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods slotfeest
 • Joods paasfeest
 • Joods wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest officieel valt en alleen als u praktiserend bent in uw geloof. 

Als uw verlofaanvraag aan 1 van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u bij het formulier “vrijstelling in verband met gewichtige omstandigheden aanvragen” downloaden en inleveren bij de directeur.   

Gaat het om een tweede vakantie binnen 1 schooljaar?

JA – als u in één schooljaar in de gelegenheid geweest bent om 2 weken aaneengesloten op vakantie te gaan, dan staat de leerplicht geen extra vakantie buiten de schoolvakantie toe. Uw kind krijgt geen extra vrij.  

NEE – Verlof kan alleen aangevraagd worden als uw werkgever u niet in staat stelt om 2 weken aaneengesloten op vakantie te gaan binnen 1 van de schoolvakanties. Financiële overwegingen en te verwachten verkeersdrukte zijn geen reden voor extra verlof.  

Als uw verlofaanvraag aan de bovenstaande criteria voldoet, kunt u het formulier “vrijstelling in verband met vakantie buiten schoolvakantie” downloaden en bij de directeur inleveren. Een aanvraag van meer dan 10 dagen is niet mogelijk. Als men zonder toestemming weggaat, zal er door de directeur een melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. 

Via onderstaande knop kunt u een aanvraagformulier voor uw verlof downloaden. Controleer eerst of uw verlofaanvraag aan de bovenstaande criteria voldoet, alvorens de aanvraag te doen. 

De aanvraag is pas geldig als het formulier is ingeleverd en het verlof door de directeur is goedgekeurd.