Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van de Ireneschool.

Wat doet de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld 6x per schooljaar Bij een deel van de vergadering is ook de directie vertegenwoordigd als informatieverstrekker en adviesgever. Aansluitend is er een deel waar de directie niet bij is  zodat we onafhankelijk beslissingen kunnen nemen. De vergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerde ouders/verzorgers zijn van harte welkom. wel graag van tevoren even doorgeven. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of informatie willen hebben over het werk van de MR, mail dan gerust naar mr@ireneschoolermelo.nl of spreek 1 van ons aan op school. 

 

 

 

Wie zitten er in de MR?

De medezeggenschapsraad van Ireneschool bestaat uit 6 personen: 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar door respectievelijk de ouders/verzorgers en het personeel. De huidige samenstelling van de Medezeggenschapsraad is alsvolgt:

LeerkrachtgeledingOudergeleding
Hanneke de BlauwKristel Bosman
Hetty NijmeijerSylvia Cools
 (wordt momenteel vervangen door Jacqueline Holdermans)
Guido WeickKees van de Bunte