Het proces van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs
is het avontuur van een afscheid en een nieuw begin..

Meester Guido

Overgang van PO naar VO

Definitief advies groep 8

Alle leerlingen worden na de afname van CITO M8 besproken met de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is gebaseerd op de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, sociaal – emotionele ontwikkeling en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De gesprekken met ouders en de leerling vindt plaats in februari waarin het schooladvies kenbaar wordt gemaakt.