Soms leer je meer van je fouten
dan van je meesterwerken

Juf Jolande 

Activiteiten bovenbouw

Afronding programma en voorbereiding op het voortgezet onderwijs

In onze hoogste groepen maken we het onderwijsprogramma af, en herhalen we de belangrijke onderdelen. Dat geldt voor alle leerlijnen: Engels, mediawijsheid, ict-vaardigheden enz. Waardevol om leerlingen bewust voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door te differentiëren in huiswerk en door te oefenen met het maken van werkstukken.