Steeds meer onderzoeken tonen aan dat meer
bewegen ook de leerprestaties verbetert

Stijn – vakleerkracht Interactie

Bewegingsonderwijs

Vaardig in bewegen

Door de gymles worden kinderen vaardiger in bewegen en komen ze in aanraking met verschillende sporten en spelvormen. Onder bewegingsvaardigheden verstaan we o.a. balanceren, klimmen, gooien, vangen, huppelen, springen, landen, werpen, duikelen etc. Door de gymles worden ook hun motorische vaardigheden versterkt zoals: snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen.