Ieder kind is een artiest
het moeilijke is een artiest te blijven terwijl je opgroeit

Pablo Picasso

Creativiteit

Creatief denken, verwondering, dromen, verbeelding en creëren helpt onze kinderen creatieve oplossingen te bedenken.

Kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Deze toekomst stelt eisen die wij nu nog niet kennen. Om succesvol te zijn in een steeds veranderende maatschappij hebben kinderen specifieke vaardigheden nodig. Deze worden ook wel de 21st century skills genoemd. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, burgerschap, kritisch denken, ICT-geletterdheid, communicatie en creativiteit. 

Kunst- en cultuureducatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de brede talentontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van deze 21st century skills.