DSC00249

Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.
Met als doel gelukkige kinderen die eruit halen wat er in zit.

Marja Geurink –  Intern Begeleider

Leerlingenzorg

De zorg voor leerlingen wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider.

Zij zorgt ervoor, samen met de leerkracht en eventuele externe instanties, dat in de school de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd blijft. Een aantal keren per jaar voert zij gesprekken met de groepsleerkrachten,  de zogenaamde groep- en leerlingbesprekingen. Ook onderhoudt zij contact met instanties die betrokken zijn met de leerlingenzorg.

 

Zeeluwe

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten. 

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 39 schoolbesturen met ongeveer 22.000 leerlingen opgenomen. 

Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:
– terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
– terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
– alle kinderen een passende onderwijsplek bieden

LogoZeeluwe